SCROLL NEWS

SCHOOL WIKI >>> ENTER ***INCOME TAX-DOWNLOAD FORM 16 from TRACES SITE >> TUTORIAL in KANNADA****TENTH PAY REVISION/ PENSION REVISION NOTIFICATIONS AND FORMS** GPF CREDIT SLIP- -DOWNLOAD>> LINK>HEALTH AND PHYSICAL EDN- ACTIVITY BOOK- STD V,VI,VII,VIII: LINK

Link Tabs2

SSLC RESULTSSLC 2016-17 iExaMS VIDYA SAMUNNATHI SCHOLARSHIP PF CREDIT SLIPSCHOOL WIKI


6th WORKING DAY RPT-ONLINE TEXTBOOK DATA 2016-17TEXTBOOK INDENTING 2017-18 UPDATE AADHAR DATA


TENTH EQUIVALENCY-2016TEACHER TEXTS-2016SSLC QUESTION POOL

FLASH NEWS

TEACHER TEXTS-2015* TEXTBOOKS-2015*STD VIII - SAMPLE QUESTIONS-ALL SUBJECTS>>>VIEW HERE***NEW DIGITAL COLLABORATIVE TEXTBOOKS 2016-VIEW HERE***WIFS DATA UPLOAD***

30 August 2014

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು             2014-15ರ ಸಾಲಿನ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಎಸ್. ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಎನ್.ಎಚ್. ಎಸ್. ಎಸ್. ಪೆರಡಾಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಯಂ. ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಜಿ.ಜೆ.ಬಿ.ಎಸ್. ಮಧೂರು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯಾದರಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಕೈಗೂಡಲಿ.

No comments:

Post a Comment